Coques de Perafita

Disseny del packaging per Forn Franquesa - Coques de Perafita