Tadem

Global Consultants - Serveis de Gestió Integral d’Ajuts, Incentius Fiscals per R+D+i, i implantació de Sistemes de Gestió de la R+D+i.

 

 

TADEM pretén establir una relació dinàmica i de confiança amb el client, generant així una col·laboració directa i eficient per aconseguir un resultat de qualitat que ens condueixi cap a l’èxit.L'objectiu és que el client optimitzi els seus recursos, a la vegada que incrementa la seva rendibilitat. A partir d'aquí vam crear una comunicació basada amb la confiança i el bon feedback.A banda del logo es va crear diferents aplicacions corporatives. Necessitaven una web autogestinable, gràficament el cromatisme utiltizar representa la informació, la relació, el flux.