Vector Ambiental

Branding - Identitat corporativa

Un espai protegit on intervenen diferents factors (vectors) els quals l’empresa dóna les eines necessàries per aconseguir un ambient adequat i sostenible. Amb la fusió de la “V” de vector i la “A” d’ambient, hem aconseguit una forma piramidal que transmet estabilitat i ens indica creixement. Cromàticament de color pur que determina la transperència de l'empresa i les persones que la dirigeixen.