Vector Ambiental

Identidad corporativa

Disseny de marca, aplicacions corporatives per Vector Ambiental. Un espai protegit on intervenen diferents factors (vectors) els quals l’empresa dóna les eines necessàries per aconseguir un ambient adequat i sostenible. Amb la fusió de la “V” de vector i la “A” d’ambient, hem aconseguit una forma piramidal que transmet estabilitat i ens indica creixement. Una marca de color pur que determina la transperència de l'empresa i les persones que la dirigeixen. 

 

 

Branding

Identitat corporativa

Gràfica publicitaria

Merxandatge