Ajuntament de Vic - Ajuntament Rupit i Pruit

Ànimes Barroques

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vic i Rupit i Pruit per a la promoció turística.

www.victurisme.cat www.rupitpruit.cat/turisme 

 

Disseny de marca

Gràfica publicitaria

Gràfica espai