Associació Leader

Disseny del programa d'ajuts per fomentar el desenvolupament de les zones rurals.

 

Gràfica publicitaria